Mgr. Jana Matyášová

Je absolventkou brněnské konzervatoře a JAMU obor sólový zpěv. Po ukončení studia (1977) se stala profesorkou na Konzervatoři v Brně, kde pedagogicky působila do r.2001. Na DIFA JAMU vyučuje od r.1997. Kromě výuky zpěvu spolupracovala s Českým filharmonickým sborem, je členkou porot pěveckých soutěží, metodicky spolupracuje se ZUŠ, přednášky na odborných seminářích, koncertní činnost.