PhDr. Pavlína Hoggard, Ph.D.

 

 

Působí jako pedagožka, překladatelka, dramaturgyně a dramatička, specializující na žánr muzikálového divadla.

      Je dcerou brněnského hudebního skladatele a režiséra ČT Gustava Křivinky. Absolvovala obory muzikologie a teatrologie a filmová věda (FF Masarykovy Univerzity v Brně) a postgraduální studium dramaturgie na Divadelní fakultě JAMU v Brně, obor muzikál. Řadu let působila jako dramaturgyně v Národním divadle v Brně a poté v Městském divadle v Brně. Na Malé scéně NDB se podílela kupř. na inscenacích Na dotek Patricka Marbera či Noci letmých lásek Palomy Pedrero v režii Jany Janěkové. Dramaturgie v MdB čítají především uvádění velkých muzikálových titulů zahraniční provenience jako Jesus Christ Superstar, Josef a jeho zázračný pestrobarevný plášť, Oliver!, Šumař na střeše, Čarodějky z Eastwicku, Fame, Evita, Bídníci... Spolupracovala zde s předními českými dramatiky a skladateli jako jsou Milan Uhde, Miloš Štědroň, Daniel Fikejz ad. na jejich hudebně dramatických dílech: Nana, Červený a černý, Balada o lásce. Spolupracovala s režiséry jako Petr Kracik, Stanislav Moša, Pavel Fieber, Juraj Deák, Michael Tarant , Šimon Caban ad.

     Již více než deset let se aktivně věnuje mladým umělcům. Přednáší, vede semináře, diplomové práce a státní závěrečné zkoušky z oboru historie a teorie muzikálu v ateliérech muzikálového herectví na DIFA JAMU v Brně. Pro jejich absolventy napsala muzikál Vznešené vášně (Jindřich VIII. a jeho šest žen) s hudbou Dady Klementové, texty Lenky Chytilové a v režii Jany Janěkové (Studio Marta, 2005), dále přeložila americký rockový muzikál Godspell Stephena Schwartze a Johna M.Tebelacka, uvedený v české premiéře taktéž v režii Jany Janěkové (Studio Marta, 2008). V sezoně 2012/2013 bude poprvé v ČR  v jejím překladu a dramaturgii inscenován americký taneční muzikál Footloose/ Tanec není zločin s hudbou Toma Snowa a texty Deana Pitchforda, který slavnostně otevře nové hudební Divadlo na Orlí při JAMU v Brně. V téže sezoně bude také poprvé uveden její původní  muzikál Pokrevní sestry/ Bloodsisters s hudbou Dana Fikejze, písňovými texty Radky Coufalové a režii Jany Janěkové.

     Přes dvacet let se odborně zabývá hudebním divadlem v ČR a v zahraničních metropolích (zejména Londýn, New York, Vídeň). V roce 2000 vydala na základě svých vlastních zkušeností knihu Muzikál na prahu tisíciletí (Brno, Retypo), věnovanou vývoji světového muzikálu (zejména britského a amerického) posledních tří dekád 20. století. Kniha se současně stala učebním materiálem při studiu muzikálového herectví a jednou z mála knih o muzikálu v českém jazyce vůbec.

      Souběžně se věnuje také překladatelské a autorské činnosti pro profesionální scény ČR. Vedle výše zmíněného Godspellu a Footloose/ Tanec není zločin, byla v české premiéře v Městském divadle Brno uvedena současná britská hra Novomanželské apartmá Richarda Beana v jejím překladu (režie S. Moša, 2006). Vedle české premiéry klasického amerického muzikálu Gypsy Stephena Sondheima, Arthura Laurentse a Julea Stynea v Divadle J. K. Tyla v Plzni (režie Roman Meluzín, 2010), který přeložila, bude též poprvé v České republice uveden její překlad proslulé americké hudební komedie Franka Loessera Guys and Dolls/ Roštáci a Roštěnky (režie Šimon Caban, ND Moravskoslezské, květen  2012).